Adroddiad y Cadeirydd

Os ydych yn byw yn ardal Creigiau, mae’n debyg eich bod wedi clywed amdanom.

Rydym yn sefydliad sydd wedi gwreiddio’n ddwfn o fewn y pentref gyda’r bwriad o hybu’r gymdeithas, ac i gefnogi’r gymuned drwy godi arian ar gyfer sefydliadau a grwpiau lleol yn Greigiau â’r ardal gyfagos.

Rydym yn cwrdd yn fisol am gyfarfod dros ginio fel arfer yn y Clwb Golff, i wrando ar ystod o siaradwyr gwâdd.

Yn ogystal â helpu i drefni Carnifal blynyddol Creigiau, a’r te prynhawn blynyddol, rydym yn trefni taith gerdded San Steffan ac ymweliad Sïon Corn â Neuadd yr Eglwys ar noswyl Nadolig.

Ers ein sefydlu yn 1969, mae Creigiau 23 wedi cyfrannu miloedd o bunnoedd i sefydliadau lleol a doedd llynedd ddim yn eithriad gan y rhoddwyd dros £5,000.00 i sefydliadau yn y gymuned gan gynnwys y canlynol :

  • Neuadd yr Eglwys Creigiau
  • Rygbi Mini and Juniors Pentyrch
  • Sefydliad garddio Dynevor

Os hoffech wybod mwy edrychwch ar ein gwefan: www.creigiau23.org.uk

Glyn Jones
Cadeirydd