Aelodaeth

Pwy yw aelodau Creigiau 23?

Fel dwedwyd eisioes nid ydym yn sefydliad gyfrinachol nac yn elitaidd ond ir gwrthwyneb.

Daw ein aelodau o bob ran o gymdeithas ac yn amrywio mewn oedran o 35 i 70!

Mae'r aelodaeth yn cynnwys cigyddion, deintyddion, athrawon, doctoriaid, peiriannwyr, rheolwyr banc, adeiladwyr, ymgynghorwyr, gwleidyddwyr ac ambell i un sydd wedi ymddeol.

Sut i ymuno?

Maer aelodaeth wedi ei gyfyngu i 55 aelod oherwydd dynar nifer mwyaf gall y clwb golff eu cymeryd ar gyfer ein cyfarfod.

Fel arfer yn ystod y flwyddyn ceir un neu ddau le gwag felly os oes gennych ddiddordeb i ymuno yna ewch ir darn atborth ar y we a llenwch y ffurflen gais.

Oes ydych yn newydd ir ardal a hoffech ymuno fel gwestai yn gyntaf , nodwch hyn yn y darn atborth ac fe wnewn nich helpu. Ewch i tudalen Cysylltu Ni

Oes yna reolau pendant?

Nac oes ond fe ddisgwylir i chi ymddwyn mewn modd fydd yn dangos parch i Creigiau 23.

Yn ogystal rhaid gwisgo siwt a thei ar gyfer y cyfarfodydd ac os nad ydych yn aelod or clwb golff rhaid ymuno fel aelod cymdeithasol.

Beth yw'r gost?

Aelod or clwb golff: lwyddyn 185 y flwyddyn

Torrir hwn i lawr fel hyn:

  • Cost y 10 cyfarfod ( cinio tri chwrs a siaradwr) 10 x 15.5 = 155.
  • Cost aelodaeth i Creigiau 23 = 20
  • Cais am y raffle misol 10

Heb fod yn aelod or clwb golff: 240 y flwyddyn

Torrir hwn i lawr fel hyn:

  • 185 ael aelod o'r clwb golff uwchben. Taladwy i Creigiau 23.
  • Aelodaeth cymdeithasol o'r clwb golff , taladwy i'r clwb golff. Torrir hwn i lawr ymhellach
    • Aelodaeth cymdeithasol y clwb golff = 45.
    • Cerdyn bar y clwb golff = 25. Mae'r bar yn rhedeg system credid lle rhoddir cerdyn a gellir adnau arian arni.

Croeso i chi gysyllti ni 'Cysylltu Ni' am fanylion pellach.