Amdanom Ni

Grwp o unigolion syn wirfoddol yn codi arian er lles a gwellhad y pentref ydi Creigiau 23.

Maer aelodaeth oherwydd rhesymau hanesyddol yn wrywaidd ac wedi ei gyfyngu i 55 aelod. Y rheswm am hyn ydi , nid oherwydd rhesymau ein bod yn sefydliad gyfrinachol ond 55 ywr mwyafrif y maer clwb golff yn medru ei gymryd ar gyfer ein ciniawau.

Yn ystod y flwyddyn rydym yn weithgar iawn yn hyrwyddo a trefnu gweithgareddau o fewn y pentref er enghraifft y carnifal, ymweliad Sion Corn r pentref r neuadd leol, taith gerdded ar Ddydd Sant Steffan, blasu gwin, noson ir gwragedd ar ddawns yn yr haf.

Rhoddir yr holl elw a godir o ganlyniad ir gweithgareddau yn l ir pentref trwy law nifer o gymwynaswyr. Mae rhain yn cynnwys Ysgol Gynradd Creigiau, Mudiad y Sgowtiaid, Y cylch Chwarae, Cylch Feithrin, Neuadd y Pentref a nifer o sefydliadau eraill.

Os hoffech ofyn am gyfraniad ewch at ran y cais an gyfraniad a llenwch y ffurflen a welir yno.Am wyboadaeth ar sut i ymuno creigiau 23 ewch at yrhan aelodaeth.

Y Calendr Cymdeithasol

Maer calendr cymdeithasol yn rhedag yn flynyddol o fis Mawrth tan Chwefror gan apwyntio cadeirydd newydd ar gyfer pob sesiwn.

Maer calendr yn cynnwys 10 cinio bob mis ( heb gynnwys Gorffennaf ac Awst) ac feu cynhelir yng Nhlwb Golff Creigiau sydd wedi ei lleoli yng Nghanol y pentref.

Maer cyfarfod yn cynnwys pryd o fwyd a siaradwr . Gall pob aelod dod a gwestai gydag e (dibynnu ar rifau) . Felly os ydych newydd ddod i fyw ir pentref ac heb gwrdd llawer o bobl beth am ymuno ni? Danfonwch e bost atom ac fe drefnwn i chi ddod i un on cyfarfodydd.

Maer siaradwyr fel arfer yn siarad rhwng ugain a deugain munud ar bwnc ou dewis neu syniadau gennym ni.

Gall y siaradwyr amrywio o fobl o fyd y chwaraeon , gwleidyddion, athrawon, personoliaethau o fyd y teledu ,gweithwyr elusenol i rywun syn dangos brwdfrydedd am ei pwnc.

Erbyn hyn edrychir arni fel anrhydedd yw i gael gwahoddiad i dod atom i siarad.

Hanes Creigiau 23

Ffurfiwyd Creigiau 23 tua 1970 gan criw o wyr bonheddig oedd yn byw yn y pentref.

Rhoddwyd yr enw yma ir sefydliad gan mai 23 o aelodau oedd pan yi dechreuwyd ac maer enw wedi parhau ers hynny.

Ers y dyddiau hynny maer pentref wedi tyfu ac o ganlyniad rydym ninnau wedi tyfu gydar pentref ac bellach yn rhan bwysig iawn or gymuned.

Dros y blynyddoedd yr ydym wedi cael nifer o Cadeiryddion, fel gelli'r gweld isod !!


Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/linweb08/c/creigiau23.org.uk/user/htdocs/includes/loadchairmanlist_cy.php on line 18

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/linweb08/c/creigiau23.org.uk/user/htdocs/includes/loadchairmanlist_cy.php on line 18
Blwyddyn Cadeirydd