Cyfraniadau

Polisi cyfraniadau.

Nid ydym yn elitaidd nac yn sefydliad gyfrinachol. Mae 55 aelod sydd yn byw yn yr ardal felly dwi’n siwr bydd yna aelod yn byw wrth eich ymyl.

Mae’r arian yn cael ei godi drwy wahanol weithgareddau o fewn y pentref , y mwyaf o’r rhain yw’r carnifal.

Rhoddir yr arian yma i sefydliadau o fewn yr ardal enghreifftiau yw ‘r Scowtiaid, Cylch Meithrin, Neuadd yr Eglwys, Cylch chwarae, Ysgol Gynradd, Golffwyr ifanc. Byddwn yn falch i helpu unrhyw sefydliad gwerth chweil felly cysylltwch â ni.

Ceisiau cyfraniadau?

Os hoffech i ni gyfrannu, Cysylltu â ni, mae’n hawdd.  Byddwn yn hapus i’ch helpu.

 

Cyfraniadau diweddar.

Club Criced CreigiauClub Criced Creigiau

Ysgol Gynrhadd CreigiauYsgol Gynrhadd Creigiau

Dyma rhai on cyfraniadau diweddar.

Creigiau Primary School.

Prif athrawwes Delyth Kirkman yn derbyn rhodd gan Leighton Bush.

2017 - 2018
Ysgol Gynrhadd Creigiau £ 400 Defibrillator Mwy

Cantorion Creigiau.

Creigiau Primary School.

Prif athrawwes Delyth Kirkman yn derbyn rhodd gan Glyn Jones.

Pentyrch Rangers.

2016 - 2017
Cantorion Creigiau £ 500 Cerddoriaeth newydd Mwy
Ysgol Gynrhadd Creigiau £ 400 Defibrillator Mwy
Clwb Ieuientid Pentyrch Rangers £ 450 Crysau newydd Mwy

DGA

2015 - 2016
Dynevor Gardening Association £ 490 Rotovator Newydd Mwy

Cylch Meithrin

Rheolwr Clwb Pel-droed Creigiau, Chris Norey yn derbyn rhodd o £ 350 gan Matt Barton.

Cylch Meithrin

Pennaeth y Cylch Meithrin, Sarah Hewitt yn derbyn rhodd o £ 490 gan Matt Barton. Hefyd yn y llun mae Rhiannon Darwall a Anghard Britton

2014 - 2015
Adran Mini and Juniors Clwb Rugbi Pentyrch £ 616
Gwarchod y Gymdogaeth £ 240 Arwyddion newydd.
Clwb Pêl-droed Creigiau £ 350 Mwy
Cylch Meithrin £ 490 Gwahanol eitemau dysgu. Mwy

Creigiau Primary School

Prifathro Ysgol Creigiau yn diolch i Cadeirydd Eurof Davies am eu rhodd diweddaraf.

DofE

Ein Cadeirydd Eurof Davies yn rhoi rhodd i bennaeth grŵp Duc Caeredin Creigiau, Rhian Hordey.

Pentyrch Mini and Junior Rugby

Creigiau 23 are happy to announce their support for the Mini and Junior section of Pentyrch RFC on their forthcominng tour to Rodez, France, with a donation of 405. During this years Creigiau carnival, Creigiau 23 Chairman Eurof Davies took the opportunity to present a cheque to Jamie Hughes and Gary Lovering from the Mini and Junior Section. Also, present was Andrew Miles, Creigiau Carnival chairman.

Good luck boys !!.

Cylch Meithrin

Pennaeth y Cylch Meithrin, Sarah Hewitt a Rachel Williams yn derbyn rhodd gan Mike MacDonald.

Creigiau Netball

Creigiau 23 are pleased to show their support for the Creigiau Netball club's junior tems.

Creigiau Netball

Creigiau Netball

Pentyrch Rangers AFC

Hyforddwyr Simon Brown a Chris Barber yn derbyn rhodd gan Cadeirydd Eurof Davies.

Pentyrch Rangers AFC

We are pleased to announce a donation of 500 to Creigiau cricket Club. The donation will go towards a new electronic scoreboard.

The scoreboard will be a fitting memorial to Jonathan Morgan, past player, team captain, President and Scorer, who sadly died in 2009 aged 30.

Creigiau Cricket Club

Our Chairman Eurof Davies, presents a cheque to first team captain Tom Lloyd. Also present, club treasurer Graham Taylor as well as Peter and Caroline Morgan.

2013 - 2014
Ysgol Gynradd Creigiau £ 605 Hysbysfwrdd newydd i'r Ysgol. Mwy
Grŵp Duc Caeredin Creigiau 636 Pebyll newydd Mwy
Adran Mini and Juniors Clwb Rugbi Pentyrch 405 Mwy
Cylch Meithrin 500 Gwahanol eitemau dysgu. Mwy
Clwb pel rhwyd Creigiau 590 Crysau newydd Mwy
Clwb Pl-droed Pentych Rangers 500 Dillad chwarae Mwy
Clwb Criced Creigiau 500 Bwrdd scorio newydd. Mwy

Creigiau AFC

2012 - 2013
Ysgol Gynrhadd Creigiau 50
Cymdeithas Garddio Dinefwr 280
Clwb Pl-droed Creigiau 750 Crysau newydd Mwy
Bright Beginnings 150
Adran Mini and Juniors Clwb Rugbi Pentyrch 350
Clwb Tenis Creigiau 100

Pentyrch Mini and Junior Rugby

2011 - 2012
Adran Mini and Juniors Clwb Rygbi Pentyrch 350 Mwy
Ysgol Gynrhadd Creigiau 300
Sgowtiau Creigiau 120
Clwb Petanque Creigiau 125
Neuadd y Pentref 100
Creigiau Carnival Committee 100
Clwb Pl-droed Creigiau 500

Creigiau Cricket Club.

Chairman Neil Humphreys presents a donation to club President, David Price. Also present are Phil Thorpe and Graham Taylor.

Creigiau Cricket Club.

2010 - 2011
Cymdeithas Garddio Dinefwr 150
Cor y 'Accidentals' 150
Bright Beginnings 500
Creigiau Guides 170
Radyr and District Good Neighbour Scheme 100
Sgowtiau Creigiau 75
Neuadd y Pentref 100
Clwb Petanque Creigiau 148
Grwp Dawnsio T n' T 150
Clwb Pel-Droed Creigiau 370
Adran Mini and Juniors Clwb Rygbi Pentyrch 350
Cymdeithas Garddio Dinefwr 325
Clwb Criced Creigiau 570 Mwy
Clwb Tenis Creigiau 200

2009 - 2010
Clwb Pl-droed Creigiau 350
1st Creigiau Brownies. 187
Cylch Meithrin. 300
Ti a Fi. 250
Merched Y Wawr 80
Adran Mini and Juniors Clwb Rygbi Pentyrch 350
1st Creigiau Guides. 350
Bright Beginnings 350
Ysgol Gynrhadd Creigiau 300

2008 - 2009
Ysgol Gynrhadd Creigiau 1000
Clwb Criced Creigiau 428
Clwb Pl-rwyd Creigiau 300
Cymdeithas Garddio Dinefwr 150
Adran gwobr Dug Caeredin Creigiau 300
2nd Creigiau Brownies 250
Adran Mini and Juniors Clwb Rygbi Pentyrch 500
Sgowtiau Creigiau 500
Neuadd y Pentref 100

2007 - 2008
Raven House Trust 100
Medical aid for Pakistan 100
Cardiff Inst for The Blind 100
Adran Mini and Juniors Clwb Rygbi Pentyrch 500
Ambulance Service 100
Tenovus 100
Eisteddfod 50
Zeta Trust 100
Clwb Criced Creigiau 350
Clwb Criced Creigiau 500
Sgowtiau Creigiau 500
Cymdeithas Garddio Dinefwr 150
Plant Mewn Angen 100

2006 - 2007
Save the Children Fund 100
Clwb Criced Creigiau 350
Cylch Meithrin 150
Downs Syndrome Association 100
Adran Mini and Juniors Clwb Rygbi Pentyrch 200
Sgowtiau Creigiau £ 350