Ein Pentref

Pentref bach ydi Creigiau tua 20 munud o ganol Caerdydd. Rhyw 1000 o dai sydd yn y pentref ac mae ganddi boblogaeth o tua 2400. Mae nifer helaeth or boblogaeth yman siaradwyr Cymraeg .

Yn y pentref mae yna Ysgol Gynradd sydd yn addysgur plant trwy gyfrwng y Gymraeg neur Saesneg, Siop fach Tesco, swyddfa bost, meddygfa, a tafarn Y Creigiau Inn.

Maer gyfradd troseddu yn weddol isel oherwydd y diddordeb ar balchder maer bobl yn gymryd yn eu pentref.

Heb os nac oni bai , anodd byddai dod o hyd i unrhywle hyfrytach i fyw yn yr ardal.

Os nid ydych yn siwr ble mae Creigiau, dyma fap o'r ardal.