Wc Gŵyl San Steffan.


Ti allan i'r Creigiau Inn

A

r l newid o'r dillad coblynnod i siacedi 'Hi-Viz', cwrddodd y pwyllgor ti allan i'r Creigiau Inn ar gyfer Wc Gwyl Sant Steffan.

Er iddi arllwys y glaw cyn dechrau daeth rhyw 200 o gerddwyr ynghyd ar gyfer y wc, sy'n wedi tyfu'n arithrol dros yn blyneddau.

Mae yn gyfle gwych i fod allan yn yr awyr iach ac i gael gwared ychydig o'r twrci 'na , neu i ddangos wich siwmper newydd neu just gael ychydig amser heb y fam nghyfraith!


Ar hyd y'r hen rheilffordd!

Roedd ychydig o newid i'r llwybr eleni. Wrth adael y Creigiau Inn aeth pawb tua'r gorrllewin ar hyd y hen rheilffordd tuag at coedwig Tyn y Coed wrth fynd heibio Ceasers Arms ac ar draws y caeau tuag at Rhiwsaeson.

Yn ogystal 'r mwd roedd y llwybrau yn rhewllyd ond wrth gwrs nid oedd hyn yn rhwystr i'r rhai ifanca redeg yr holl ffordd o gwmpas.

Wrth i'r niferoedd wasgaru, roedd pawb yn paratoi ar gyfer y rhiw serth allan o Rhiwsaeson tuag at Groes Faen.


Y Arhosfa.

Braf oedd gweld y 'Arhosfa' lee oedd gwin, mins peis, creision a diod ysgafn.


Not long now!

Ar l aros ychydig ymlaen ar wc tuag at Creigiau, gyda Mike Mac yn ein arwain. Er i'r glaw gadw draw, roedd pawb yn falch iawn o weld y Creigiau Inn.

Edrychwch ar fwy o luniau o'r wc.

 

Hefyd, diolch i Kath, Rhian and Nia am helpu yn yr Arhosfa.