Wc Gŵyl Sant Steffan.


Ti allan y Creigiau Inn

E

r iddi arllwys y glaw ar y diwrnodau cyn y wc, a dechreuoedd yn y 70' deagau, yr oedd y niferoedd eleni yn debug iawn i llynedd gyda rhyw 200 o gerddwyr wedi dod ynghyd tu allan y Creigiau Inn.

Mae'n gyfle gwych i fod allan yn yr awyr iach ac i gael gwared ychydig o'r twrci 'na , neu i ddangos wich siwmper newydd neu just gael ychydig amser heb y fam nghyfraith!

The WoodsThe Pit Stop

Gyda'r tywydd y achosi'r pwyllgor newid y llwybr ar y funud ddiwethaf yr oedd neb yn siwr iawn beth a oedd i ddod. Wrth adael y Creigiau Inn aeth pawb tua'r gogledd am Mentyrch cyn troi yn nol am coedwig Tyn y Coed.

Yn ogystal 'r mwd roedd y llwybrau yn llithrig on wrth gwrs nid oedd hyn yn rhwystr i'r rhai ifanca redeg yr holl ffordd o gwmpas.

The Pit StopThe Pit Stop

Wrth i'r niferoedd wasgaru, braf oedd gweld y 'Arhosfa' lle oedd gwin, mins peis, creision a diod ysgafn.

Ar l aros ychydig, ymlaen ar wc tuag at Creigiau ac er i'r glaw gadw draw, roedd pawb yn falch iawn o weld y Creigiau Inn.

Edrychwch ar fwy o luniau o'r wc. Diolch i Tom Burns am dynnu lluniau or dydd.

Diolch i bawb am helpu, enwedig i Sarah a Debbie yn yr Arhosfa.

Adolygwyd ar Rhagfyr 28fed 2013