Newyddion 2013

Wc Gŵyl Sant Steffan.

Boxing DayBoxing Day.

Er y glaw mawr dros y dyddiau diwethaf, nid oedd yn ddigon i arbed wc Gŵyl San Steffan eleni.

Cliciwch yma am adroddiad llawn.

Adolygwyd ar: Dydd Sadwrn, 28 Rhagfyr 2013 21:11:28
Sin Corn yn cyrraedd Creigiau.

Xmas eveXmas eve.

Er eu fod yn fysu iawn, or oedd dal digon o amser gyda Sin Corn i ddod i Creigiau.

Darllenwch yr adroddiad yma am hanes y noson.

Adolygwyd ar: Dydd Mawrth, 24 Rhagfyr 2013 21:22:06
Pwy lladdoed Alfie tybed??

Y Whitestone GangY Whitestone Gang
Y Whitestone Gang!

So , pa un o'r Whitestone Gang lladdodd Alfie ? Johnnie Nitro, Queenie, Mr Big, Fingers neu Monica.

Unrhyw syniad ?

Cliciwch yma am y holl hanes.

Adolygwyd ar: Dydd Sul, 10 Tachwedd 2013 17:29:48
Y sialens Ptanque.

Hwyl yn y glawHwyl yn y glaw.
Hwyl yn y glaw.!

Er y glaw, fe cafwyd diwrnod o hwyl yn y glaw!! Cliciwch yma am y holl hanes.

Adolygwyd ar: Dydd Mercher, 16 Hydref 2013 14:36:18
Arwydd newydd yng Nghreigiau


Dadorchuddiwyd arwydd newydd i groesawu i bentref Creigiau.

Trafodwyd y syniad o gael arwydd newydd ers 2004 gan
Crelgiau 23, sefydliad gwlrfoddol sy'n codi ac yn dyrannu arian yn y gymuned leol.

Pan ddaeth Steve Link yn Gadeirydd yn 2011 yr arwydd oedd ei brif flaenoriaeth, a llwyddodd gael caniatad gan Gyngor Caerdydd i'w osod. Roedd Cyngor Cymuned
Pentyrch hefyd yn gefnogol o'r project


Dechreuwyd codi?r arwydd yn mis Mawrth 2013, gyda dau aelod o Creigiau 23, Dave Brown a Bruce Howells, yn gyfrifol amdano, gan roi o?u hamser yn wirfoddol.

Glyn Jones, aelod arall o'r grwp, ddyluniodd yr arwydd, eto o'i wirfodd.

Ariannodd Creigiau 23 yr holl ddeunyddiau a rhoddwyd capsiwl amser yn ei sylfeini gydag eitemau gan Ysgol Gynradd Creigiau a rhai arteffactau Creigiau 23. fair


Dadorchuddlwyd arwy newydd Creigiau gan ArglwyddFaer Caerdydd, y Cyng Derrick Morgon. a daeth Cynghorydd Creigiau a Sain Ffagan, Graham Thomas, ac aelodau Creigiau 23 gan gynnwys y Cadeirydd presennol Eurof Davles, a Steve Link, i'r dadorchuddio.

Adolygwyd ar: Dydd Mawrth, 17 Medi 2013 18:34:37
Dawns Haf


Noswaith llwyddianus arall. Darllenwch yr adroddiad yma am hanes y noson.

Adolygwyd ar: Dydd Mawrth, 23 Gorffennaf 2013 18:26:16
Carnifal Creigiau.

Creigiau Carnival

Holl hanes y carnifal yma

Adolygwyd ar: Dydd Mawrth, 23 Gorffennaf 2013 18:25:33
Noswaith braf yng Nghanada Lodge

Ladies NightLadies Night
Ladies Night

Holl hanes y noswaith yma.

Adolygwyd ar: Dydd Iau, 07 Chwefror 2013 21:02:49