Sin Corn yn cyrraedd Creigiau.

Sin Corn yn Neuadd y PentrefSin Corn yn Neuadd y Pentref
Sin Corn yn Neuadd y Pentref

E

r y tywydd gwael, mae un peth yn sicr, gellir gweld Sin Corn yn Neuadd y Pentref, Creigiau, beth bynnag bo'r tywydd.

Sin Corn a'y coblynnodSin Corn a'y coblynnod
Sin Corn a'y coblynnod

Er i ni gollir 'BruceWagon' roedd y sled yn edrych yn wych yn enwedig ar l ct o baent ac roedd y coblynnod yn edrych ym smart ar y cefn.!

Dechreuodd y sled ar ei siwrnai ychydif ar l 4 o'r gloch, gyda'r coblynnod yn rhoi losin i'r plant wrth fynd o gwmpas y pentref..

Y Coblynnod.Y Coblynnod
Y Coblynnod!

Mae rhaid dweud yr oedd y coblynnod yn edrych yn grand eleni, Yn l y sn roedd un neu ddau ohonynt wedi rhedeg marathon Llundain a Dulyn, efallai y dylai'r prif coblyn feddwl am wneud yn un peth !!

Er y tywydd rhewllyd, gwnaeth Rudolff ei waith yn arbenigol wrth fynd o gwmpas y pentref, heb fwrw neb nac unrhywbeth. Mae'n sicr y gallai ddysgu un neu ddau beth i Tiger Woods!!

Y BandY Band
Y Band

Yn rhyfeddol, cyrhaeddodd Sin Corn y Neuadd ar amser lle oedd criw mawr yn aros amdano, a tra bod band CAVMS yn chwarae carolau bu Sin Corn yn brysur iawn yn rhoi losin i'r plant a oedd yn aros yn amyneddgar.

Er bod y prif goblyn wedi diflannu (i'r Creigiau Inn siwr of fod) roedd gweddill y coblynnod yn gweithio'n galed. Deathpwyd o hyd i'r prof goblyn yn y Creigiau inn lee cafwyd pwyllgor answyddogol.

Diolch i bawb am helpu i greu noson llwyddiannus iawn unwaith eto.