Sin Corn yn cyrraedd Creigiau.

Santa and his ElvesSanta and his Elves
Santa and his Elves

E

r y tywydd stormus, mae un peth yn sicr, gellir gweld Sin Corn yn Neuadd y Pentref, Creigiau, beth bynnag bo'r tywydd.

Gyda 'Jones The Voice' bant ar ei wyliau, gymeroedd y Cadeirydd afael yn y meic eleni, tra oedd y coblynnod yn edrych ymlaen i fund o gwmpas y pentref.

Santa and his ElvesSanta and his Elves
Santa and his Elves

Dechreuodd y sled ar ei siwrnai ychydid ar l 4 o'r gloch, gyda'r coblynnod yn rhoi losin i'r plant ac ambell rhiant!!

Er y tywydd gwlyb, gwnaeth Rudolff ei waith yn arbenig o dda wrth fynd o gwmpas y pentref.

 

CAVMS EnsembleCAVMS Ensemble
The CAVMS Ensemble

Yn rhyfeddol, cyrhaeddodd Sin Corn y Neuadd ar amser lle oedd criw mawr yn aros amdano, a tra bod band CAVMS yn chwarae carolau bu Sin Corn yn brysur iawn yn rhoi losin i'r plant a oedd yn aros yn amyneddgar.

 

Er bod y prif goblyn wedi diflannu (i'r Creigiau Inn siwr of fod !!!) roedd gweddill y coblynnod yn gweithio'n galed.

Church HallChurch Hall
Church Hall

Diolch i bawb am helpu i greu noson llwyddiannus iawn unwaith eto.