Siaradwyr Gwadd

Dyma rhai o'n siaradwyr diweddar

Dros y flwyddyn diwethaf, dyma rhestr o'n siaradwyr gwadd.

Please Wait Images Loading.
Sian yn derbyn rodd gan Matt Barton - Mai 2017
Sian yn derbyn rodd gan Matt Barton - Mai 2017
Steffan Evans, Sarah Breese and Aled Richards yn derbyn rhodd gan Hywel Tudor - Chwefror 2017
Steve Jones yn derbyn diolch gan Colin Price - Ionawr 2017
Sharon Owen yn derbyn rhodd gan Dr Peter Brooks - Hydref 2016
Colonel Nick Beard yn derbyn rhodd gan Ian Henderson - Medi 2016
Alan Hamer and derbyn rhodd gan Iwan Rowlands - Mai 2016
John Devereux yn derbyn rhodd gan Tony Crane - Ebrill 2016
Rory Coleman yn derbyn rhodd gan Gerry O'Beirne - Mawrth 2016
Richard Terrell yn derbyn rodd gan Rob Evans - Chwefror 2016
Dr Peter Brooks yn cynig rhodd i Dr Joan Williams - Ionawr 2016

Rob Pearson
Mr Ashok Ahir
Mr Mike Fardy
No Speaker
Robert Higgins
Reverend Aled Edwards OBE
Dr Lee ParryPrifysgol Caerdydd
Howard Evans
Philip ThomasPerchenog Bragdy Twt Lol
Sian Knot
Sian yn derbyn rodd gan Matt Barton
Ffisiotherapydd gyda Chwaraeon Cymru
Cantorion CregiauCantorion Cregiau
Richard Ballantyne
Sarah Breese, Steffan Evans and Aled Richards
Steffan Evans, Sarah Breese and Aled Richards yn derbyn rhodd gan Hywel Tudor
Stand Up Comedy
Steve Jones
Steve Jones yn derbyn diolch gan Colin Price
Martin WhitakerPrif Weithredwr y Circuit of Wales
Huw Llewellyn Davies, Kevin Morgan and Hywel Griff
Sharon Owen
Sharon Owen yn derbyn rhodd gan Dr Peter Brooks
Calonnau Cymru
Colonel Nick Beard
Colonel Nick Beard yn derbyn rhodd gan Ian Henderson
Prif Weithredwr RFCA Cymru
Kevin DrodgeHelicopters Bristow
Alan Hamer
Alan Hamer and derbyn rhodd gan Iwan Rowlands
Cymdeithas Bl-droed Cymru
John Devereux
John Devereux yn derbyn rhodd gan Tony Crane
Rory Coleman
Rory Coleman yn derbyn rhodd gan Gerry O'Beirne
Richard Terrell
Richard Terrell yn derbyn rodd gan Rob Evans
Dr Joan Williams
Dr Peter Brooks yn cynig rhodd i Dr Joan Williams
Ysgrifennydd cangen Caerdydd o Soroptimist International
Richard HollandPrif Weithredwr Gleision Caerdydd
Jane Latham
Jane Latham a Mared Jarman yn derbyn rhodd gan Dewi Griffiths
Pennaeth Datblygu UCAN Productions
Dr Tony CraneMeddyg tim rygbi'r Ospreys
Don Llewellyn
Lynn Thomas yn rhoi rhodd i Don Llewellyn
Awdur a hanesydd lleol
John Harrison
John Harrison yn derbyn rhodd gan Alun Holvey
Ysgrifennydd Cymdeithas Cymru Cymrodyr Churchill
Craig Palfrey
Craig Palfrey yn derbyn rhodd gan Neil Humphreys.
Cynllunydd arianol gyda Penguin Wealth
Professor Roger Scully
Hywel Tudor yn cynnig rhodd i'r Athro Roger Scully
Athro Gwyddor Wleidyddol ym Mrifysgol Caerdydd
Jon Morgan
Jon Morgan yn derbyn rhodd gan Eurof Davies
Prif Weithredwr Chwaraeon Anabledd Cymru
No SpeakerForwm Aelodau
Hugh Morris
Dewi Griffiths yn diolch i Hugh Morris, Prif Weithredwr Clwb Criced Glamorgan
Prif Weithredwr Clwb Criced Glamorgan
Phil BevanRheolwr Bevan Quality Meats Ltd
Steve FenwickCyn chwaraewr rygbi i Gymru a'r Llewod
Dr Mike Reddy
Dr Mke Reddy yn derbyn rhodd gan Dr Tony Crane
Prifysgol De Cymru
Steve Cross
Andrew Miles yn diolch i Steve Cross am siarad.
Llywodraethwr carchar Caerdydd
Garin Jenkins
Garin Jenkins yn derbyn rhodd gan Anthony Thomas.
Professor Stuart Coles
Cadeirydd Dewi yn diolch i'r Athro Stuart Coles.
Athro Trafnidiaeth yn Mrifysgol De Cymru
PC Mark Goulding
PC Goulding yn derbyn rhodd gan Chris Wilson.
Swyddog Troseddau Bywyd Gwyllt
Brynmor Williams
Dewi Griffiths yn diolch i ein siaradwr gwadd, Brynmor Williams
Cyn chwaraewr rygbi i Gymru a'r Llewod
Bryn Roberts
Bryn Roberts yn derbyn rhodd gan Glyn Jones
Made in Cardiff TV
Dr Emyr Roberts
Emyr Roberts yn derbyn rhodd gan Alun Holvey.
Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru
Jon Horne
Jon Horne yn derbyn rhodd gan Kevan Eveleigh
Prif Weithredwr Maes Awyr Caerdydd
Roger Lewis
Roger Lewis yn derbyn rhodd gan Chris Wilson
Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru
Ryland Jones
Ryland Jones yn derbyn rhodd gan Gerry O'Beirne
Is - Cyfarwyddwr Sustrans Cymru
Mike Batt
Mr Mike Batt yn derbyn rhodd gan ein Cadeirydd, Eurof Davies.
Yr Ymddiriedolaeth Garbon Cymru
Dr Huw Jones
Dr Huw Jones yn derbyn rhodd gan Gareth Davies
Prif Withredwr, Chawraeon Cymru
Alun Michael
Mr Alun Michael yn derbyn rhodd gan Lynn Thomas.
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
Dr Rhys JonesUniversity Lecturer, Ecological Scientist and presenter of Rhys Jones' Wildlife Patrol
Rhodri Talfan Davies
Rhodri Talfan Davies yn derbyn rhodd gan from Hywel Tudor.
Cyfarwyddwr BBC Cymru
Tim Rhys-Evans
Hywel Tudor yn cyflwyno rhodd i Tim Rhys-Evans.
Cyfarwyddwr cerddorol Only Men Aloud
Dr John Lewis
Dr John Lewis yn derbyn diolch gan Gerry O'Beirne.
Ysbyty Velindre
Phil Carpenter
Phil Carpenter yn derbyn rhodd gan Bob Burchill
Cyfarwyddwr gweithrediadau y Bathdy Brenhinol
Prof Patrick Minford CBE
Steve BracePennath Athletau Cymru
Ian Jones
Ian Jones yn derbyn rhodd gan Hywel Tudor.
Prif weithredwr S4C
Prof John Fairclough
Peter Brokks yn rhoi rhodd i John Fairclough.
Llawfeddyg Orthopedig
Philip Davies
Philip Davies yn derbyn rhodd gan Hywel Tudor.
Barnwr
Peter Nicholas
Peter Nicholas yn derbyn rhodd gan Kevan Eveleigh.
Cyn chwaraewr pel droed
Gwyn L Williams
Gwyn Williams yn derbyn rhodd gan Hywel Tudor.
Rhaglennydd Creadigol Cymru Llundain 2012
Lord Dafydd Elis ThomasAelod y Cynnilliad
Karen Sullivan and Jo Salmon
Jo Salmon a Karen Sullivan yn derbyn rhodd gan Dave Brown.
Austism Puzzles
Richard Parks
Richard Parks yn derbyn rhodd gan Gabe Treharne.
737 Challenge
Chris Segar
Tony Crane yn cyflwyno rhodd i Chris Segar.
Cyflwynydd teledu.
Terry Walton
Terry Walton yn derby rhodd gan Lyn Thomas
garddiwr
Ken BaxterRoute 66
Superintendent Nigel Russell
Arolygwr Nigel Russell receiving a donation from Gwyn Bennett
Heddlu Gwent
Ed Griffith
Anthony Thomas yn cynnig rhodd i Ed Griffith o'r 634 Volunteer Gliding Squadron, Sant Athan
Squadron Leader 634 Volunteer Gliding Squadron, Sant Athan
Derek Parks and Lindsey Bridgeman
Derek Parks a Lindsey Bridgeman yn derbyn rhodd gan Adrian Burns
Richard Parks' 737 Challenge
Phil Davies
Phil Davies yn derbyn rhodd gan Tony Llewellyn.
"Wierd Wills"
Rt Hon Dr Kim Howells
Dr Kim Howells yn derbyn rhodd gan Peter Brooks.
Cyn AS i Bontypridd
Gareth Lewis
Gareth Lewis yn derbyn rhodd gan Glyn Jones.
Cyflwynydd rhaglen teledu BBC Cymru, Scrum V.
Mark Hallet
Colin Price yn rhoi rhodd i pennaeth Igloo Regeneration, Mark Hallet.
Rhun ap Iorweth
Kevan Eveleigh yn rhoi rhodd i'r gohebydd gwleidyddol, Rhun ap Iorwerth.
Gohebydd Gwleidyddol
Mr Alan Jennings
Dewi Griffiths yn rhoi rhodd i Mr Alan Jennings, gyn Bachgen Bevin.
Bechgyn Bevin
Seamus Hamill-Keays
Seamus Hamill-Keays yn derbyn rhodd gan Mike MacDonald.
' Hanes y Celtiau'
Steve Tucker
Mike Amodeo yn rhoi rhodd i Steve Tucker Owen, Gohebydd chwaraeon i'r Western Mail a'r Echo
Gohebydd chwaraeon i'r Western Mail a'r Echo
Wynford Ellis Owen
Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill (chwith) yn derbyn rhodd oddiwrth Dave Hodges.
Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill.
Robert Jones
Robert Jones ,Cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol (chwith) yn derbyn rhodd oddiwrth Neil Humphreys.
Cyn chwaraewr rygbi i Abertawe, Cymru a'r Llewod
Dr Martin Johnes
Y Cadeirydd newydd, Neil Humprheys ( dde ) yn diolch i Dr Martin Johnes.
Prif Ysgol Abertawe
David PowellCymdeithas Seryddol Caerdydd
No Speaker
Eddie Avoth
Eddie Avoth, cyn baffiwr yn derbyn rhodd gan Lyn Thomas.
Cyn baffiwr proffesiynol.
Dan Prowrie and Brian Greaves
Brian Greaves (chwith) a Dan Powrie (dde), Costain Construction yn derbyn diolch gan Anthony Thomas
Costain - Ffordd osgoi Pentrer Eglwys.
Paul Rebane and Cas Atkins
Y Cadeirydd yn diolch i Mr Paul Rebane (chwith), o Ysgol Gyfun Radyr.
Ysgol Gyfun Radyr.
Mr Laurie Pavelin
Mr Laurie Pavelin , RNLI(chwith) yn derbyn rhodd oddiwrth Kevan.
RNLI.
Mr Wyn Calvin
Wyn Calvin (dde) yn derbyn rhodd oddiwrth Adrian Burns.
Digrifwr a diddanwr.
Ms Kay Swinburne
Kevan yn diolch i Kay Swinburne, ymgeisydd Ceidwadol Senedd Ewrop.
Ymgeisydd Ceidwadol Senedd Ewrop.
Mr Lionel Fanthorpe
Y Cadeirydd gyda Mr Lionel Fanthorpe a ei wraig Patricia.
Cyflwynydd Teledu/radio.
Mr Peter JohnsonBBC Radio Wales.
Mr Andrew GoodGwasanaeth Tn ac Achub De Cymru.
Mr Richard MathiasCymdeithas y Llwy Bren.
Ms Judith Isherwood
Judith Isherwod, Canolfan Mileniwm Cymru, yn derbyn rhodd oddiwrth Hywel Tudor.
Prif Weithredwr, Canolfan Mileniwm Cymru.
Dan Prowrie and Brian GreavesCostain - Ffordd osgoi Pentrer Eglwys.
Mr Martin HarperGweithiwr Cymdeithasol Fforensig.
Mr Grant GordonYmddiriedolaeth Ambiwlans De Cymru.
Mr Scott WilliamsGwinllan Llanerch.
PC Steve JonesHeddlu De Cymru.
Mr Huw Llewellyn DaviesCyflwynydd Teledu/radio, sylwebydd a Chadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd ar Cylch - 2008.
Mr Richard EvansSefydliad Deillion Caerdydd.
Professor Marcus Longley
Mr Mike GermanArweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad Cenedlaethol.
Professor Dai Smith
Mr John JermineCadeirydd Cwpan Ryder Cymru 2010.
Mr Gerry TomsRheolwr cyffredinol Stadiwm y Mileniwm.
Mr Peter GriffithsPrif Weithredwr Cymdeithas Adeiladu y Principality.
Mr Gerard PetersenHeddlu De Cymru.
Ms Jane Latham
Mr Rick O'SheaCyflwynydd Teledu/radio a sylwebydd rygbi.
Mr Geraint Talfan Davies
Mr Gethin Matthews
Mr Cliff GolledgeGwr gwadd proffesiynol.
Mr Rhodri MorganPrif Weinidog Cymru.
Mr Phil MorganRheolwr cyffredinol cwmmni adeladu Macob Projects.
Professor EdburyAdran Hanes ac Achioleg Prif Ysgol Caerdydd.
Wing Commander Richard Read
Mr Brian DaviesCyn chwaraewr rygbi, arlunydd ac un o drigolion y pentref.
Mr J.Barry-DaviesHanesydd lleol.
Mr Peter FinchBardd ac awdur.
Mr Nicky PiperCyn baffiwr proffesiynol , aelod MENSA a sylwebydd.
Mr David PickeringCadeirydd Undeb Rygbi Cymru.
Mr Phil SteeleCyflwynydd Teledu/radio, cyn chwaraewr rygbi a gwr gwadd profiadol.
Mr Nigel WalkerCyn athletwr a chwaraewr rygbi rhyngwladol, pennaeth adran chwaraeon BBC Cymru.
Professor Malcolm ParryCyn bennaeth Ysgol Pensaerniaeth Cymru.
Mr Leighton JamesCyn chwaraewr pel-droed proffesiynol ac nawr sylwebydd ar y BBC.
Mr Bill CainanHanesydd Milwrol Cymru. Rhyfel Annibyniaeth a Rhyfel y Zulu .
Mr Alan Lewis
Mrs Barbara WildingPrif Gwnstabl Heddlu De Cymru.
Professor Gareth WilliamsPrif Ysgol Morgannwg
Mr David WilliamsGolygydd gwleidyddol.
Mr Jonathan MorganAelod or Cynulliad, dros y Blaid Ceidwadol.
Mr David RosserCyfarwyddwr CBI Cymru.
Mr Russell GoodwayCyn Arglwydd Faer a pennaeth Cyngor Caerdydd.
No Record.
Ms Linda StrangeElusen Cancer Research
Mr Alan EdmondsGolygydd y Western Mail a'r Echo.
No Record.
Mr Bill CainanHanesydd Milwrol Cymru. Rhyfel Annibyniaeth a Rhyfel y Zulu .
No Record.Elusen canser Tenovus.
Mr Peter Shaw
Professor Bernard KnightGwyddonydd Fforensig adnabyddus.
Mr Roy NobleCyflwynydd radio BBC.
Mr Dai VaughanLlywydd Clwb Rygbi Dynfant.
Mr Patrick Hannan
Brian DaviesAmgueddfa Pontypridd
Sir Tasker Watkins VC, GBE, DLLlywydd Undeb Rygbi Cymru.
Mr Richard Jones
Mr Iestyn Davies
Mr Don LlewellynCymdeithas Hanes Lleol Pentyrch a yr Cylch
Lord Dafydd Elis-ThomasLlywydd y Cynulliad Cenedlaethol.
Ms Ruth GarnaultCanolfan Mileniwm Cymru.
Mr Nigel JamesCyfarwyddwr y Big Ideas.
Mr Julian RosserFriends of The Earth Cymru
Mr Brian Voyle-MorganSiaradwr cyhoeddus adnabyddus.
Ms Jill Dummett
Mr Alan Priddy
Professor John Edwards
Mr Trevor FishlockCyflwynydd Teledu.
Mr Carwyn JonesAelod o'r Cynulliad, dros y Blaid Lafur
Mr Brian DaviesAmgueddfa Pontypridd
Mr Gareth DaviesCyn chwaraewr rygbi rhyngwladol, Cadeirydd Cyngor Chwaraeon Cymru.chwaraeon BBC Cymru.
Mr John ScottCyn chwaraewr rygbi rhyngwladol.
Ms Delyth MorganByd Teledu a ffilmiau.
Mr Gareth WardellPlaid Llafur.
Mr Frank HennesseyCanwr gwerin ac chyflwynydd radio.
Mr Alan Priddy
Dr Gerallt NashAmgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.
Ms Phillipa Evans
Ms Carys HowellYr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.
Mr Joe FrostCyfrifiad 2001.
Mr Dafydd WigleyArlywydd Paid Cymru.
Mr Mathew MaynardCricedwr.
Dr Barry MorganEsgob Llandaf.
No Speaker.
Mr Glyn MathiasGolygydd gwleidyddol.
Mr Don ReadMiskin Manor.
Mr Kim RyleyPrif Weithredwr Rhondda Cynon Taf
Mr Peter JohnsonCyflwynydd radio/Teledu.
Ms Sarah CorneliusPrif Weithredwraig y Joshua Foundation, a Mam Joshua.
Mr Jamie OwenCyflwynydd Teledu.
Tyrone O'Sullivan
Ray Bowen
Owen John Thomas
Mr Arwel Ellis Owen
Dr Peter Jones
Mr Peter Roberts
Mr Nick Jenkins
Mr Rowland Williams
Mr Howard Evans
'Yvette'
Away Day
Mr Mel Scudamore
Mr Rowland Wyn
Dr Mike Bassett
Mr Bob Humphreys
Peter Conner
Brian Davies
Bill Phelps
Jack Harris
Dr Kim Howells
Away Day
Rev Bob Morgan
Graham Dyer
Tommy David
No Speaker
David Williams
Philip HeadPrif Weithredwr y WDA
Canon Don Lewis
Mr Mike Douse
Mr Euryn Ogwen Williams
Mr Gareth Davies
Mr Stan Rosenthal
Mr Graham Blackburn
Mr Sam Adams
Mr David Smith
Mr Alan Jennings
Mr Ben Barr
Mr Ralph Davies
Mr Ieuan L Davies
Mr Roland Wynne
Don Bevan
Mr David Whartle
Mr A.J.Barnes
Mr David Watkins
Mr Gordon Pyne
Mr Dai Francis
Mr Tony Phillips
Mr Keith Rowlands
Mr Glyn Griffiths
Mr Patrick Hannan
Mr Gwyn Morgan
Mr Barry Pareseley
Mr Colin Baker
Mr Wynford Vaughan Thomas
Mr Clive Jones
Mr Geraint Talfan Davies
Mr Frank Bough
Det. Sup. Vic Butler
Mr Graham Jones
Debate
Prof Archie Cochrane
Mr R.M.Thomas
Mr Ken Spurlock
John Livesey and Ian Gylee
Mr Ken Jones
Mr John Jackson
Judge Dewi Watkyn Powell
Mr Rhys Williams
Mr Bryn Davies
Mr Dick Lewis
Mr Derek Turner
Mr John Baldwin
Mr Vernon Hughes
Mr David Watkins
Mr Owen Edwards
Mr Trevor Fishlock
Mr Don Llewellyn
Billy Raybould, Dewi Bebb and Keri Jones
Mr Max Boyce
Mr Emyr Griffiths
Mr Aneurin Rhys Hughes
Mr Jeff Cocks
Mr Eric Langford Lewis
Debate - E.Daniel, GT Davies & W Roddick
Mr Jimmy Andrews
Mr Andrew Hurley
Mr Gerald Davies
Mr Peter Walker
Rev R.Richards
Mr Gareth James
Mr Dewi Griffiths
Mr John Brace
Det. Sergeant Gordon Smith
Mr R.P. Roberts CBE
Mr Jack Hanson
Mr Brian Fuller
Mr Emyr Daniel
Mr Geraint Talfan Davies
Mr Prys Edwards
Mr Bill Rickets
Mr Stan Stennett
Mr Clive Rowlands
Mr Wynford Vaughan Thomas
Mr Ken Harris
Mr Tom Hopkinson
Mr Jeff Robinson
Mr Alfred Francis
Mr Bryn Calwin-Thomas
Mr Raymond Edwards
Mr Brian Ford
Mr Onllwyn Brace
Film Show
Mr Raymond Gower
Mr Tony Lewis
Mr Vincent Kane
Mr Winston Roddick
Sir Lincoln Hallinan
Mr Roberts
Mr Dewi-Prys Thomas
Mr Roy Bohana
Mr Emrys Roberts
Mr Ted Rowlands
Mr Hurford Williams
Mr Arwyn Williams
Mr Gerry Hitchens
Mr Alun Williams
Society Meeting
Mr J.B.G Thomas
Society Meeting
Mr Arwel Ellis Owen*** Siaradwy gwadd cyntaf ***